1034

ALGEMENE SPELVOORWAARDEN

WINACTIE KANE – ZIGGO DOME QR CODE FLYER

Door deelname aan de betreffende actie gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:

1. deelname 

Deze actie loopt van 4 juni tot 1 juli 2024. 

Deelnemers jongerdan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s)of wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Indien bij controle blijkt dat dit niet het geval is, is Live Departement gerechtigd de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de actie.

Je doet mee met deze actie als je een ticket koopt via de QR code op de flyer die uitgedeeld is bij de vijf Ziggo Dome concerten van KANE in juni 2024.

 

2. Prijzen

De Prijzen bestaan uit: 

 • 1x Hotelovernachting voor 2 personen op vrijdag 30 augustus 2024 na afloop van het Strandconcert: KANE – LIVE on the BEACH, 
 • 2x Ticket upgrade van regulier ticket naar Strandclub Arrangement FONK (voor 2 personen)
 • 5x Meet & Greet (voor 2 personen)
 • 5x Gesigneerde Kane Merchandise

De prijs is persoonlijk en staat op naam van de winnaar.

De prijs is niet overdraagbaar of anderszins inwisselbaar of uit te keren in geld.

Bij weigering van de prijs door de winnaar komt de prijs in te vervallen.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor andere dagen of artikelen

 

3. Winnaars, bekendmaking en meldingen

 • Winnaars van de actie worden op onpartijdige wijze aangewezen.
 • De prijswinnaars worden een week na afloop van de actie in ieder geval op de website: www.liveonthebeach.nl/acties gepubliceerd. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht via e-mail.
 • Niet alle deelnemers worden individueel op de hoogte gesteld van de uitslag.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Aan de deelname en/of de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. Live Departement is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebrekenaan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

 

4. Persoonsgegevens

 • Door deelname aan een actie, geeft de deelnemer Live Department toestemming om de persoonsgegevens (voor en achternaam) van de deelnemer te publiceren op de website: www.liveonthebeach.nl/acties

 

5. Uitsluiting, aansprakelijkheid en overige voorwaarden

 • Live Departement behoudt zich het recht voor om geen prijs uit te keren indien (het vermoeden bestaat dat) door de deelnemer direct of indirect gebruik wordt gemaakt van oneigenlijke middelen.
 • Live Departement behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of anderszins onrechtmatig of onjuist voorkomen te weigeren.
 • Live Departement is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan een actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een actie of de aanwijzing van de winnaar.
 • Live Departement behoudt zich het recht voor een actie voortijdig te beëindigen. Voortijdige beëindiging zal in beginsel bekend gemaakt via www.lieveonthebeach.nl /acties
 • De spelvoorwaarden (kunnen te allen tijde door Live Departement worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 • De algemene spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd. Hiervoor worden specifieke voorwaarden opgesteld.
 • De algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
 • Eventuele vragen of opmerkingen kunt u stellen door te mailen naar [email protected].
 • Op de algemene spelvoorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen Live Departement en de deelnemer bestaat, is Nederlands recht van toepassing.