HUISREGELS

HUISREGELS LIVE ON THE BEACH:

 • Het is niet toegestaan om goederen en/of entreebewijzen te verhandelen op of buiten het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 • Legitimatie verplicht. Zorg dus voor een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs welke via de officiële weg is aangeschaft.
 • Groepskenmerkende kleding zoals voetbalshirts, trainingspakken, zijn niet toegestaan.
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen onder invloed van drugs. Binnen het terrein is drugsgebruik ten strengste verboden.
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de organisator hieromtrent is bindend.
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
 • Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Het is niet toegestaan om professionele film- en fotoapparatuur mee het terrein op te nemen. Hieronder wordt verstaan alle fotoapparatuur groter dan pocketformaat en/of voorzien van verwisselbare lenzen.
 • Het maken van film- en geluidsopnamen is niet toegestaan.
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.
 • Tijdens het evenement is het alleen toegestaan om zich in de voor bezoekers toegestane ruimten te begeven.
 • Aan bezoeker onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
 • Het gebruik van de kluisjes en lockers op het terrein is voor eigen risico.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.
 • Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
 • Camera's waken over uw en onze veiligheid.
 • Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
 • Het gebruik van logo's, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Personen die onrechtmatig verblijven op het terrein, voor en na sluitingstijd, worden overgedragen aan de politie.
 • Er kunnen van het evenement televisieopnamen worden gemaakt waarbij het publiek in beeld gebracht kan worden. Aan deze beelden kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend.
 • Instructies van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Uitzonderingen op het huisreglement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de organisatie. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd.
 • Het niet verschijnen van één of meerdere van de artiesten geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van de entreegelden.